Звіт про управління: що це таке, як його робити та які нові можливості він дає. Гід по звіту для бізнесу

5 ноября 2018 в 12:10

10502

Звіт про управління: що це таке, як його робити та які нові можливості він дає. Гід по звіту для бізнесу

З 2018 року українські компанії повинні подавати новий звіт — звіт про управління. У тому числі ті, які раніше майже ніяких звітів не подавали. Це стосується більше 15 тис. компаній. Пояснюємо, як зробити цей звіт і яким чином перетворити його на щось більше, ніж набір тексту і таблиць, щоб він приніс користь бізнесу.


Як готувати звіт про управління? Ми звернулися до фахівців компанії Top Lead, які готували річні звіти "Нафтогазу", ПУМБ, ДПЗКУ і в листопаді проводять спеціалізовану конференцію з корпоративної звітності — Corporate Reporting Conference.

У 2017 році Рада внесла зміни до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Зміни торкнулися і звітності — багато компаній мають подавати звіт про управління. Ця норма зробила наш закон більш схожим на нормативні акти ЄС.

Чому звіт про управління важливий для аграрних компаній

Великим та середнім аграрним компаніям також потрібно подати звіт про управління. Його можна використати для досягнення таких цілей:

  • залучення нових інвесторів. Потенційних інвесторів, які планують інвестувати у компанію, цікавить, чи є вона стабільною, чи є її бізнес-модель стійкою та масштабованою, а також прибуток, який вони отримують. Звіт про управління дозволяю просто на наочно дати відповідь на ці питання. Крім того, у відносинах з інвесторами, як зазначає британська Рада з фінансової звітності, важлива простота подачі інформації, щоб спростити інвесторам процес прийняття рішень. І оскільки звіт з управління не має суворо регламентованої форми, він дозволяє досягти цієї мети.
  • комунікація з пайовиками. Розрив угоди з пайовиком є однією з найбільших загроз для агрокомпаній, тому вони зацікавлені у збереженні стабільних відносин з власниками землі. Звіт про управління — ефективний спосіб продемонструвати пайовикам надійність, стабільність вашої компанії, та її переваги порівняно з конкурентами.
  • вихід на зовнішні ринки. Для західних компаній нефінансова корпоративна звітність вже давно є звичною, тому вони не поставляться серйозно до потенційного партнера, у якого вона відсутня. Західні компанії, крім фінансових результатів, цікавляться, як влаштоване корпоративне управління компанії, якими є загрози для її діяльності та яку політику вона проводить для мінімізації їх впливу, чи є компанія соціально відповідальною у чому виражена її соціальна відповідальність, як влаштований ланцюжок поставок ита як контролюється безпечність продукції. Звіт про управління є ефективним інструментом донести цю інформацію до потенційних західних партнерів , він стане додатковим аргументом при прийнятті ними рішень.  

Щоб допомогти бізнесу розібратися зі звітом про управління, BusinessViews склали гід у питаннях та відповідях.

Звіт про управління — що це?

Це документ, в якому компанія розповідає про свої поточні справи та плани на майбутнє. Звіт цей повинен містити як фінансову, так і нефінансову інформацію, яка описує, в якому стані знаходиться компанія та розкриває ризики для її діяльності.

Яку саме інформацію потрібно розкривати у звіті про управління?

Закон не пояснює такі подробиці, але Директива ЄС, яка лежить в основі змін, і Постанова НБУ про фінзвітність банків розкривають ці поняття.

Фінансова інформація — це дані щодо перспективи та стратегії розвитку підприємства, його дій за звітний період: покупки акцій або ж використання фінансових інструментів, наприклад, облігацій, ф'ючерсів або опціонів. А також про ризики — цінові, кредитні та інші, з якими компанія зіткнулася і до яких у неї є схильність. Дані про фінанси зі звіту про управління доповнюють фінзвітність.

Нефінансова інформація стосується навколишнього середовища та персоналу, досліджень, розробок і благодійності. Банки, у яких більше 500 співробітників, повинні також розкривати інформацію про дотримання прав людини та боротьбу з корупцією.

Звіт повинні подавати всі компанії?

Ні. 95% українських компаній — це малі та мікропідприємства, які не зобов'язані подавати звіт. Звіт про управління зобов'язані подавати середні та великі підприємства. При цьому середні мають право не вказувати нефінансову інформацію.

Які підприємства є середніми, а які — великими?

Середні — ті, які в році, що передує звітному, відповідають хоча б двом з цих критеріїв:

1) балансова вартість активів — від 4 до 20 мільйонів євро;

2) чистий дохід від реалізації — від 8 до 40 мільйонів євро;

3) середня кількість співробітників — від 50 до 250 чоловік.

Великі — аналогічно, якщо відповідають хоча б двом з цих критеріїв:

1) балансова вартість активів — від 20 мільйонів євро;

2) чистий дохід від реалізації — від 40 мільйонів євро;

3) середня кількість співробітників — від 250 чоловік.

Коли і за який період потрібно подати звіт?

Звіт про управління повинен містити інформацію про справи в поточному календарному році. Вперше його потрібно буде підготувати за підсумками 2018 року. Поки Кабмін та профільні міністерства не встановили інші терміни, звіт про управління потрібно подавати разом з фінансовою звітністю не пізніше 27 лютого 2019.

Банки подають і публікують звіт про управління на своєму сайті не пізніше 30 квітня 2019.

Де можна скачати форму звіту?

Ніде. Форма звіту про управління поки законодавчо не визначена. Ані закон, ані П(С)БО не вказують на те, якою має бути форма звіту. Мінфін опублікував проект змін до П(С)БО, але там про строго регламентовану форму — ні слова, є тільки перелік інформації, яку потрібно надати.

Це означає, що, на відміну від, наприклад, форми балансу або звіту про фінрезультати, держава не буде регламентувати формат звіту про управління.

Виходить, що компанія може сама вирішувати, як буде виглядати звіт?  

Саме так. Законодавством передбачені лише загальні мінімальні вимоги до змісту та формату звіту.

Інформація в ньому повинна бути достовірною, об'єктивною та повною

НБУ вже ухвалив перелік обов'язкової до розкриття інформації для банків. У звіті про управління вони повинні описати, наприклад, характер бізнесу, цілі керівництва та стратегії їх досягнення, інтелектуальний капітал і технічні ресурси, KPI, відносини з акціонерами та інше. Список великий, але він не є вичерпним.

Тоді як для інших юросіб подібного переліку ще немає.

Тобто ти можеш додати крім передбаченої в законі фінансової та нефінансової інформації ту, яку хочеш донести до клієнтів, споживачів та партнерів.

Форма — на розсуд компанії  

Можна подати дані в зручному для читача форматі: додати графіки, інфографіку, ілюстрації, фото і відео. Важливо описати всю необхідну інформацію простою мовою, щоб результати діяльності компанії були зрозумілими не лише для фахівців, а й для простих людей.

Це означає, що звіт про управління може виконувати відразу кілька функцій, крім виконання вимог держави.

Звіт про управління може давати нові знання

Часто бізнесу доводиться освічувати клієнтів. Це стосується компаній, чиї послуги або продукти є незрозумілими, компаній, яким доводиться додатково роз'яснювати цінність своїх продуктів. Наприклад, аудиторських або маркетингових компаній. У цьому випадку звіт про управління допоможе розповісти про тренди в індустрії та пояснити складні для розуміння концепції.

Це інструмент для комунікації

У звіті про управління можна детально розповісти про успіхи компанії та її перспективи, описати ризики, які існують у бізнесі, і пояснити, за рахунок чого компанія здатна з ними впоратися. Звіт про управління може стати містком, що зміцнює лояльність до бренду компанії.

Ви можете довести свою надійність за допомогою звіту

Ще одна можливість — зробити звіт з прицілом на партнерів, теперішніх та майбутніх, щоб продемонструвати їм надійність вашої компанії та стійкий тренд на зростання.

Звіт для клієнтів, а не для податкової

Вільна форма звіту дає можливість перетворити його в конвеєр по залученню клієнтів, який буде регулярно працювати на зростання лояльної аудиторії та посилення позиції бренду на ринку.

Однак Мінфін підготував проект методичних рекомендацій, які стверджують, що у звіті необхідно розкривати таку інформацію:

- організаційна структура та опис діяльності компанії,

- результати діяльності,

- ліквідність і зобов'язання,

- довкілля,

- кадрова політика,

- ризики,

- дослідження та інновації,

- фінансові інвестиції,

- перспективи розвитку,

- корпоративне управління.

Кому подавати звіт?

Звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю, а значить, у той же орган, куди й вона. Але в залежності від того, чим займається компанія, органи ці можуть відрізнятися. Банки подають звіти в НБУ, акціонерні товариства — в Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, страхові — в Нацкомфінпослуг. Але будь-яка юрособа, без винятків, подає фінансові звіти у податкову та органи статистики.

Всередині компанії, якщо це передбачено статутом, звіт подається ще й засновникам (керівникам). Працівники компанії теж можуть захотіти побачити звіт. На вимогу вони повинні його отримати.

Звіт про управління повинен бути опублікований на інтернет-сторінці або сайті підприємства. Або яким-небудь іншим, наприклад, друкованим способом.

А є приклади того, яким можна зробити звіт про управління?

Звіт про управління може виглядати так — як сторінка з підручника.

Цілком ймовірно, що деякі звіти про управління будуть виглядати саме так — сухо, нудно і мляво

Але, фактично, звіт про управління — це міні-річний звіт, і функції він виконує аналогічні. Тому найкращим прикладом будуть річні звіти великих компаній, таких як BMW, Vodafone, Astarta, Нафтогаз, ПУМБ. Для них звіт — інструмент комунікації з клієнтами, партнерами та акціонерами. Ці приклади ми і використовуємо, щоб показати, як можна зробити звіт таким чином, щоб він став міцною основою для зростання бренду.  

Необхідна продумана структура  

Структура звіту — це перше, на що звертають увагу читачі. Чудова структура — та, яка враховує інтерес цільової аудиторії і веде її від одного важливого питання до іншого. Для кожної цільової аудиторії ця структура буде різною.

Приклад. Цільова аудиторія річного звіту банку ПУМБ — його клієнти. Завдання — пояснити їм, що відбувалося з банком у 2017 році. Виходячи з цієї аудиторії та завдання, банк розбив звіт на три розділи:

- про важливі події в економіці України та банківській системі у 2017 році (фон для розповіді про банк);

- про результати діяльності банку;

- про технологічні тренди, які впливають на економіку України (пояснює, чому банк інвестує в технологічні рішення на кшталт чат-бота та онлайн-банкінгу).

Зміст річного звіту ПУМБ

Акцентуйте увагу на тому, що хвилює аудиторію

Мета подібних звітів — чітко відповісти на питання, відповіді на які читачі не можуть знайти в жодному іншому документі. Якщо звіт буде містити не просто набір даних, а зосередиться на тих аспектах, які важливі на даний момент, його вихід стане подією, на яку будуть з нетерпінням чекати.

Приклад. Чудовим прикладом стануть річні звіти "Нафтогазу": у звіті за 2014 був розділ про корупцію в газовій промисловості, у 2015 окремо пояснювалися субсидії, у 2016 — як газ з родовища потрапляє в твій будинок, а у 2017 — про перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Vodafone як глобальна компанія з клієнтами по всьому світу, яких цікавить, чи зможуть вони і в майбутньому довіряти їй свої гроші та чекати високої якості послуг, у звіті за 2016 фокусується на стратегії розвитку компанії.

А в 2018 вона зробила акцент на розвитку технологій і нових програмах для клієнтів.

Дизайн звіту про управління покаже обличчя компанії

Річний звіт — це відображення компанії. У кожної з яких є свої особливі риси. Круті звіти наповнені унікальними фотографіями та ілюстраціями, дизайнерськими рішеннями: шрифти, стиль і референси підкреслюють особливості компанії, її продукту та співробітників. 

Приклад. Погляньте на дизайн звітів "Кока-Коли" та "Астарти". Це не безликі звіти з чорним текстом на білому тлі, їхній дизайн відображає діяльність компанії: бізнес у сфері виробництва напоїв та агробізнес відповідно.

Річний звіт Coca-Cola

 

Звіт до 25-річчя створення компанії "Астарта"

Колір також є інструментом для навігації по розділах (зі звіту "Нафтогазу").

Розділи звіту "Нафтогазу" мають різний основний колір

Перетворіть звіт на джерело освітнього контенту

Ви ж не скуті положеннями закону, пам'ятаєте? Використовуйте звіт, щоб освічувати клієнтів, збільшити впізнавання бренду, налагодити комунікацію зі споживачами, донести свої цінності.

Показники діяльності компанії найчастіше не цікаві нікому, крім аналітиків. Але саме вони є найкращим способом переконати в тому, що компанія надійна. Розкрити потенціал фінансових показників або успішних кейсів допомагає контент, який розкриває їхню суть у зрозумілій для читача формі.

Контентом, який розкриє ваш бренд з нового боку, може бути все що завгодно: фінансова звітність, кейси, історії співробітників, плани на майбутнє, особливості виробничого процесу, стратегія розвитку. Навіть ризики, які, відповідно до Закону, потрібно показати у звіті про управління, можна піднести так, щоб довести надійність компанії — наприклад, пояснивши, чому компанія здатна успішно їм протистояти.

Крім того, що освітній контент, як пилосос, притягує потенційних клієнтів і перетворює їх на існуючих, він має довготривалий ефект, тому що його можна публікувати в блозі, шеріти в соцмережах, робити на його підставі статті або використовувати в інший спосіб, щоб збільшити свою присутність в інформаційному полі на довгий термін.

Приклад. ПУМБ у своєму річному звіті показує складну для непідготовленого читача формулу розрахунку чистого прибутку і подає її візуально таким чином, що навіть людині без економічної освіти зрозуміло: що дохід і прибуток є, а також чому вони саме такі, а не інші.

ПУМБ пояснює, як працюють банки

Одна інфографіка замінює 1000 слів

Візуалізація — це найкращий спосіб пояснити складні поняття. Наприклад, бізнес-модель, фінансові показники, ланцюжок доданої вартості, показати компанію зсередини.

Приклад. "Нафтогаз" використовував інфографіку, щоб показати процес видобутку газу.

Як газ потрапляє до нас у плиту або на заводи: від етапу розвідки можливого родовища до доставляння кінцевому споживачеві

KION Group зобразила свій логістичний ланцюжок у 3D-графіці.

Не обов'язково перетворювати весь звіт про управління в серію інфографік, але одна-дві, що й будуть розставляти акценти, допоможуть компанії налагодити комунікацію зі споживачами і зацікавлять їх саме у вашому бренді, тому що інфографіка запам'ятається надовго.

Звіти про управління агрокомпаній

Агрохолдинги не перший рік готують фінансові звіти для інвесторів та клієнтів.

Агрохолдинг “Астарта-Київ” в своєму звіті зі сталого розвитку робить акцент на соціальну відповідальність компанії, тому у звіті є такі підпункти, як виробнича безпека, охорона навколишнього середовища та соціальна відповідальність.

Зміст звіту про управління “Астарта-Київ” за 2016 рік

Державна продовольчо-зернова корпорація України  робить наголос на свою орієнтацію на світові і внутрішні ринки, тому у звіті окремо подані дані про українські та глобальні ринки.

Зміст річного звіту ДПЗКУ 2015-2016 роки

Візуалізація бізнес-моделі МХП у річному звіті в 2016 році, де перераховані основні напрямки діяльності холдингу.

Використовуйте звіт про управління, щоб бути на крок попереду конкурентів

Перший звіт про управління потрібно буде подати на початку 2019 року, але поки що невелика кількість компаній про це замислюється. І звіти більшості компаній будуть неінформативним набором тексту і таблиць, хоча при правильному підході здатні дати бізнесу інструмент для того, щоб стати більш прозорим, привернути увагу потенційних клієнтів та зміцнити лояльність існуючих, усталити впевненість партнерів у надійності компанії.

І поки конкуренти будуть позіхати і упускати шанс, ваша компанія, зробивши звіт про управління багатофункціональним маркетинговим інструментом, отримає довгостроковий ефект у вигляді зростання клієнтів та довіри суспільства.

Все, що потрібно знати про звіт про управління — на Corporate Reporting Conference

З наступного року підготовка корпоративної звітності стане обов'язковою для середніх і великих компаній. Якою має бути звітність, щоб її прочитали ті, кому вона призначена? Як організувати роботу над підготовкою звіту? Чому звіт — це інструмент діалогу з ринками та партнерами?

Відповіді на ці та інші важливі питання про звіти дадуть спікери Corporate Reporting Conference, яка відбудеться у листопаді. Отримайте можливість поспілкуватися з представниками компаній, які готували кращі звіти у своїй галузі. Реєструйтеся на конференцію, клікнувши по банеру нижче.

Джерело:businessviews.com.ua.

 

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


AgriGeek

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

bn

Вверх